ПЕРЕЛІК прийнятих Департаментом актів у червні 2021 року

ПЕРЕЛІК
прийнятих Департаментом актів у червні 2021 року

 

№ п/п

Найменування суб’єкта нормо творення Вид розпорядчого документа Дата прийняття акта та його номер Повна назва акта

Короткий зміст акта, що розкриває суть його правового регулювання

1 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ

16.06.2021

№ 17

Про надання тимчасового права першого підпису розпорядчих та фінансових документів Департаменту Керуючись Порядком відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року № 758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за № 1206/21518, та наказом Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації від 16.06.2021 № 30-в «Про відпустку»
2 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ

16.06.2021

№ 18

Про внесення змін до штатного розпису позаміського запасного пункту управління при Департаменті на 2021 рік та умов оплати праці начальника позаміського запасного пункту управління при Департаменті з 01.06.2021 Постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року № 502 посадові оклади обслуговуючого персоналу позаміського запасного пункту управління (далі – пункт управління) за посадами, визначеними у схемі, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», визначено підвищення посадового окладу обслуговуючого персоналу пункту управління на 10 відсотків.