ПЕРЕЛІК прийнятих Департаментом актів у березні 2019 року

ПЕРЕЛІК
прийнятих Департаментом актів у березні 2019 року


п/п

Найменування суб’єкта нормо творення Вид розпорядчого документа Дата прийняття акта та його номер Повна назва акта

Короткий зміст акта, що розкриває суть його правового регулювання

Примітка

1 Департамент з питань ЦЗН ОДА Наказ 12.03.2019

№ 18

 

Про введення в дію штатного розпису Департаменту на 2019 рік

 

Про введення в дію штатного розпису Департаменту на 2019 рік

 

2 Департамент з питань ЦЗН ОДА Наказ 14.03.2019 № 19

 

Про затвердження Положення про порядок ведення договірної роботи у Департаменті

 

Відповідно до статей 626-654 Цивільного кодексу України, статей 179- 188 Господарського кодексу України, пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади. Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 (зі змінами) та з метою впорядкування ведення договірної роботи у Департаменті, затверджено Положення про порядок ведення договірної роботи