ПЕРЕЛІК прийнятих Департаментом актів у липні 2021 року

ПЕРЕЛІК
прийнятих Департаментом актів у липні 2021 року

 

№ п/п

Найменування суб’єкта нормо творення Вид розпорядчого документа Дата прийняття акта та його номер Повна назва акта

Короткий зміст акта, що розкриває суть його правового регулювання

1 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ

26.07.2021

№ 19

Про внесення змін до штатного розпису позаміського запасного пункту управління при Департаменті на 2021 рік з 01.01.2021 та з 01.12.2021 Постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року № 502 посадові оклади обслуговуючого персоналу позаміського запасного пункту управління (далі – пункт управління) за посадами, визначеними у схемі, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», визначено підвищення посадового окладу обслуговуючого персоналу пункту управління на 10 відсотків.

Визнати таким, що втратив чинність. наказ Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької облдержадміністрації від 16.06.2021 № 18 «Про внесення змін до штатного розпису позаміського запасного пункту управління при Департаменті на 2021 рік та умов оплати праці начальника позаміського запасного пункту управління при Департаменті з 01.06.2021».