ПЕРЕЛІК прийнятих Департаментом актів у січні 2022 року

ПЕРЕЛІК
прийнятих Департаментом актів у січні 2022 року

 

№ п/п

Найменування суб’єкта нормо творення Вид розпорядчого документа Дата прийняття акта та його номер Повна назва акта

Короткий зміст акта, що розкриває суть його правового регулювання

1 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ

04.01.2022

№ 1

Про організацію роботи Департаменту у 2022 році 3 метою організації протягом 2022 року заходів щодо забезпечення виконання завдань, викладених у Положенні про Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації (далі – Департамент), затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24.12.2012 № 641, зі змінами
2 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ

04.01.2022

№ 2

Про надання права підпису фінансових та розпорядчих документів Департаменту у 2022 році Керуючись Порядком відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.07.2012 за № 1206/21518, та з метою визначення права першого та другого підписів на фінансових документах щодо оперативного розгляду, виконання розпорядчих, фінансових документів, підписання платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів Департаменту
3 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ

04.01.2022

№ 3

Про проведення особистого прийому та розгляду письмових звернень громадян у Департаменті у 2022 році На виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», керуючись Порядком розгляду звернень громадян, затвердженого наказом директора Департаменту від 09.11.2015 № 130, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 16.11.2015 за № 54/1718, та з метою забезпечення реалізації прав громадян на звернення у Департаменті
4 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ

04.01.2022

№ 4

Про організацію роботи щодо проведення консультацій з громадськістю у 2022 році На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та виходячи з необхідності ефективного планування роботи Департаменту із взаємодії з громадськістю
5 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ

04.01.2022

№ 5

Про затвердження Плану роботи з персоналом на 2022 рік Департаменту 3 метою реалізації державної політики з питань управління персоналом, забезпечення здійснення керівником державної служби Департаменту своїх повноважень, добору персоналу, планування та організації заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документального оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконання інших функцій, передбачених Законом України «Про державну службу»
6 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ

04.01.2022

№ 6

Про визначення уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у Департаменті у 2022 році Керуючись Законом України «Про запобігання корупції», постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» (зі змінами), з метою координації діяльності, пов’язаної з виявленням та запобіганням корупції у Департаменті, та у зв’язку із кадровими змінами у Департаменті
7 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ

04.01.2022

№ 7

Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» на 2022 рік Департаменту 3 метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», інших чинних нормативно-правових актів з питань боротьби з корупцією та активізації й упорядкування роботи щодо упередження та протидії корупції у Департаменті
8 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ

04.01.2022

№ 8

Про роботу з документами мобілізаційного характеру у Департаменті у 2022 році Керуючись Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», розпорядженнями голови обласної державної адміністрації щодо організації мобілізаційної підготовки в обласній державній адміністрації та Положенням про Департамент, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 24.12.2012 № 641, зі змінами
9 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ

04.01.2022

№ 9

Про відповідального за ведення військового обліку у Департаменті у 2022 році Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», постанови Кабінету Міністрів від 07.12.2016 № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» та з метою якісного ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних у Департаменті у 2021 році
10 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ

04.01.2022

№ 10

Про затвердження Плану роботи з ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних на 2022 рік у Департаменті 3 метою забезпечення виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 «Про затвердження Порядку організацію та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», зі змінами, та розпоряджень голови обласної державної адміністрації з цих питань
11 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ

04.01.2022

№ 11

Про визначення уповноваженої особи з публічних закупівель у Департаменті 3 метою забезпечення максимальної ефективності використання та економії бюджетних коштів, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівлі товарів, робіт та послуг, організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель та оприлюднення звіту про договір про закупівлю, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами (далі – Закон), наказом Міністерства економіки України від 08.06.2021 № 40 «Про затвердження Примірного положення про уповноважену особу».
12 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ

04.01.2022

№ 12

Про призначення відповідальних осіб Департаменту за організацію використання електронних довірчих послуг у 2022 році Відповідно до Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 749
13 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ

04.01.2022

№ 13

Про затвердження Положення про управління планування заходів цивільного захисту населення і територій та організаційної роботи Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», Положенням про Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24.12.2012 № 641, зі змінами
14 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ

04.01.2022

№ 14

Про затвердження Положення про управління організації роботи обласних пунктів управління, оперативно-чергової служби, моніторингу надзвичайних ситуацій та матеріального забезпечення заходів цивільного захисту Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», Положенням про Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24.12.2012 № 641, зі змінами
15 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ

04.01.2022

№ 15

Про затвердження Положення про відділ кадрової, організаційної роботи та діловодства Керуючись Положенням про Департамент з питань цивільного  захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24.12.2012 № 641, зі змінами, Положенням про управління планування заходів цивільного захисту населення і територій та організаційної роботи Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого наказом Департаменту від 04.01.2022 № 13
16 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ

04.01.2022

№ 16

Про затвердження Положення про відділ моніторингу надзвичайних ситуацій та організації заходів попередження виникнення надзвичайних ситуацій Керуючись Положенням про Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24.12.2012 № 641, зі змінами, Положенням про управління організації роботи обласних пунктів управління, оперативно-чергової служби, моніторингу надзвичайних ситуацій та матеріального забезпечення заходів цивільного захисту Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого наказом Департаменту вд 04.01.2022 №14