ПЕРЕЛІК прийнятих Департаментом актів у січні 2020 року

ПЕРЕЛІК
прийнятих Департаментом з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації
актів у січні 2020 року

№ п/п Найменування суб’єкта нормо творення Вид розпорядчого документа Дата прийняття акта та його номер Повна назва акта Короткий зміст акта, що розкриває суть його правового регулювання
1 Департамент з питань ЦЗН ЗОДА Наказ 02.01.2020 № 1 Про організацію роботи Департаменту у 2020 році З метою організації робіт щодо забезпечення виконання завдань, викладених у Положенні про Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24.12.2020 №641, зі змінами
2 Департамент з питань ЦЗН ЗОДА Наказ 02.01.2020 № 2 Про надання права підпису розпорядчих та фінансових документів Департаменту Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» та з метою оперативного розгляду, виконання розпорядчих, фінансових та бухгалтерських документів
3 Департамент                з питань ЦЗН ЗОДА Наказ 02.01.2020 № 3 Про проведення особистого прийому та розгляду письмових звернень громадян у Департаменті у 2020 році На виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», керуючись Порядком розгляду звернень громадян, затвердженого наказом директора Департаменту від 09.11.2015 №130, зареєстрованого в Головному територіальному управління юстиції у Запорізькій області 16.11.2015 за №54/1718, та з метою реалізації прав громадян на звернення у Департаменті
4 Департамент з питань ЦЗН ЗОДА Наказ 02.01.2020 № 4 Про організацію роботи щодо проведення консультацій з громадськістю у 2020 році На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 №996 «Про затвердження участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та виходячи з необхідності ефективного планування роботи Департаменту із взаємодії з громадськістю
5 Департамент з питань ЦЗН ЗОДА Наказ 02.01.2020 № 5 Про затвердження плану роботи з кадрами у Департаменті на 2020 рік Керуючись Законом України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», іншими чинними нормативно-правовими актами з питань державної служби та боротьби з корупцією та відповідно до наказу НАДС від 03.09.2016 № 47 «Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу2
6 Департамент з питань ЦЗН ЗОДА Наказ 02.01.2020 № 6 Про затвердження плану заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» у Департаменті на 2020 рік З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» інших чинними нормативно-правовими актами з питань боротьби з корупцією та активізації й упорядкування роботи щодо упередження та протидії корупції у Департаменті
7 Департамент з питань ЦЗН ЗОДА Наказ 02.01.2020 № 7 Про визначення уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у Департаменті на 2020 рік Керуючись Законом України «Про запобігання корупції», постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 №706 «Питання запобігання та виявлення корупції»(зі змінами) та з метою координації діяльності, пов’язаної з виявленням та запобіганням корупції у Департаменті
8 Департамент з питань ЦЗН ЗОДА Наказ 02.01.2020 № 8 Про організацію роботи з документами мобілізаційного характеру Департаменту у 2020 році Керуючись Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» розпорядженням голови обласної державної адміністрації щодо організації мобілізаційної підготовки в обласній державній адміністрації та Положенні про Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24.12.2020 №641, зі змінами
9 Департамент з питань ЦЗН ЗОДА Наказ 02.01.2020 № 9 Про призначення відповідальної особи за ведення військового обліку у Департаменті у 2020 році Відповідно до  Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» та з метою якісного ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних у Департаменті
10 Департамент з питань ЦЗН ЗОДА Наказ 02.01.2020 № 10 Про затвердження плану роботи з ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних  на 2020 рік у Департаменті З метою забезпечення виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» та розпоряджень голови обласної державної адміністрації
11 Департамент з питань ЦЗН ЗОДА Наказ 02.01.2020 № 11 Про розроблення проекту штатного розпису Департаменту з 01.01.2020 року Керуючись ст..8 ЗУ Про державний бюджет України на 2020 рік», постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 №1112 «Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу», наказом Міністерства праці України від 01.10.1996 №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), наказом МФУ від 28.01.2002 №57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету»
12 Департамент з питань ЦЗН ЗОДА Наказ 02.01.2020 № 12 Про розроблення проекту організаційно-штатної структури Департаменту з 01.01.2020 року Керуючись Законом України «Про державну службу», постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 №179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрації», розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 01.02.2018 №54 «Про реєстри посад державних службовців обласної та районних державних адміністрацій», розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 28.11.2019 №588 «Про зміну штатної чисельності структурних підрозділів обласної державної адміністрації»
13 Департамент з питань ЦЗН ЗОДА Наказ 08.01.2020 № 13 Про проведення нарахування заробітної плати з 01 січня 2020 року Керуючись ст.7,8 ЗУ Про державний бюджет України на 2020 рік», постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів», постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 №1112«Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу», наказом Міністерства праці України від 01.10.1996 №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами) та наказом Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації від 02.01.2020 №11 «Про розроблення проекту штатного розпису Департаменту з 01.01.2020 року»
14 Департамент з питань ЦЗН ЗОДА Наказ 11.01.2020 № 14 Про введення в дію організаційно-штатної структури Департаменту з 01.01.2020 року Відповідно до розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 28.11.2019 №588 «Про зміну штатної чисельності структурних підрозділів обласної державної адміністрації» та затвердженої головою Запорізької обласної державної адміністрації організаційно-штатної структури Департаменту
15 Департамент з питань ЦЗН ЗОДА Наказ 11.01.2020 № 15 Про розроблення проекту штатного розпису Департаменту з 01.01.2020 року Керуючись ст..8 ЗУ Про державний бюджет України на 2020 рік», постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 №1112 «Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу», наказом Міністерства праці України від 01.10.1996 №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), наказом МФУ від 28.01.2002 №57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 28.11.2019 №588 «Про зміну штатної чисельності структурних підрозділів обласної державної адміністрації»
16 Департамент з питань ЦЗН ЗОДА Наказ 21.01.2020 № 16 Про введення в дію штатного розпису Департаменту на 2020 рік затвердженої головою Запорізької обласної державної адміністрації штатного розпису Департаменту на 2020 рік