ПЕРЕЛІК прийнятих Департаментом актів у лютому 2020 року

ПЕРЕЛІК
прийнятих Департаментом з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації
актів у лютому 2020 року

№ п/п Найменування суб’єкта нормо творення Вид розпорядчого документа Дата прийняття акта та його номер Повна назва акта

Короткий зміст акта, що розкриває суть його правового регулювання

1 Департамент з питань ЦЗН ЗОДА Наказ 03.02.2020
№ 17
Про внесення змін до штатного розпису Департаменту на 2020 рік Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 №1112 «Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу», постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів», зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 №16 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017р. №15», наказом Міністерства праці України від 01.10.1996 №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», зі змінами, розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації «Про упорядкування умов оплати праці працівників місцевих органів виконавчої влади області від 29.01.2020 № 13-к, зі змінами, наказом Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації від 02.01.2020 №11 «Про розроблення проекту штатного розпису Департаменту з 01.01.2020 року» та діючою з 01 лютого 2020 року організаційно-штатної структури Департаменту з чисельністю 27 штатних одиниці
2 Департамент з питань ЦЗН ЗОДА Наказ 03.02.2020
№18
Про надання права підпису розпорядчих та фінансових документів Департаменту у 2020 році Відповідно до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року № 758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за №1206/21518, та з метою оперативного розгляду, виконання розпорядчих, фінансових документів та підписання платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів
3 Департамент з питань ЦЗН ЗОДА Наказ 03.02.2020
№19
Про організацію роботи Департаменту з 01.02.2020 З метою організації робіт щодо забезпечення виконання завдань, викладених у Положенні про Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24.12.2020 №641, зі змінами, та у зв’язку із кадровими змінами у Департаменті
4 Департамент з питань ЦЗН ЗОДА Наказ 03.02.2020
№20
Про організацію роботи з документами мобілізаційного характеру Департаменту у 2020 році Керуючись Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» розпорядженням голови обласної державної адміністрації щодо організації мобілізаційної підготовки в обласній державній адміністрації та Положенні про Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24.12.2020 №641, зі змінами
5 Департамент з питань ЦЗН ЗОДА Наказ 03.02.2020
№21
Про затвердження положення про управління організації роботи обласних пунктів управління та матеріального забезпечення заходів цивільного захисту Керуючись статтею 19 Кодексу цивільного захисту України, постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», Положенням про Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24.12.2020 №641, зі змінами, та у зв’язку із змінами у штатному розписі Департаменту з 01.02.2020 відповідно до розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 28.11.2019 №588 «Про зміну штатної чисельності структурних підрозділів обласної державної адміністрації»
6 Департамент з питань ЦЗН ЗОДА Наказ 03.02.2020
№22
Про затвердження положення про відділ фінансово-матеріального забезпечення заходів цивільного захисту Положенням про Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24.12.2020 №641, зі змінами, положення про управління організації роботи обласних пунктів управління та матеріального забезпечення заходів цивільного захисту та у зв’язку із змінами у штатному розписі Департаменту з 01.02.2020 відповідно до розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 28.11.2019 №588 «Про зміну штатної чисельності структурних підрозділів обласної державної адміністрації»
7 Департамент з питань ЦЗН ЗОДА Наказ 03.02.2020
№23
Про затвердження положення про відділ зв’язку, організації роботи пункту управління та інформування населення Керуючись Положенням про Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, положення про управління організації роботи обласних пунктів управління та матеріального забезпечення заходів цивільного захисту та у зв’язку із змінами у штатному розписі Департаменту з 01.02.2020 відповідно до розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 28.11.2019 №588 «Про зміну штатної чисельності структурних підрозділів обласної державної адміністрації»
8 Департамент з питань ЦЗН ЗОДА Наказ 03.02.2020
№24
Про перелік наказів Департаменту визнаних такими, що втратили чинність У зв’язку із змінами в організаційно-штатній структурі Департаменту відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.11.2019 №588 «Про зміну штатної чисельності структурних підрозділів обласної державної адміністрації»
9 Департамент з питань ЦЗН ЗОДА Наказ

03.02.2020
№25

Про внесення змін до Положення про відділ кадрової, організаційної, режимно-секретної роботи, діловодства та контролю управління планування та з питань запобігання надзвичайним ситуаціям і організації роботи Департаменту, яке затверджене наказом Департаменту від 01.02.2017 №17 У зв’язку із змінами у штатному розписі Департаменту з 01.02.2020 відповідно до розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 28.11.2019 №588 «Про зміну штатної чисельності структурних підрозділів обласної державної адміністрації»
10 Департамент з питань ЦЗН ЗОДА Наказ 03.02.2020
№26
Про розроблення проекту штатного розпису Департаменту з 01.01.2020 року Керуючись ст..8 ЗУ Про державний бюджет України на 2020 рік», постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 №1112 «Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу», постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів», зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 №16 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017р. №15»,наказом Міністерства праці України від 01.10.1996 №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», зі змінами), наказом МФУ від 28.01.2002 №57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» розпорядженням голови обласної державної від 27.01.2020 №10-к «Про упорядкування умов оплати праці працівників місцевих органів виконавчої влади області» зі змінами, та діючого з 01 січня 2019 року організаційно-штатної структури Департаменту з чисельністю 37 штатних одиниці