ПЕРЕЛІК прийнятих Департаментом актів у жовтні 2020 року

ПЕРЕЛІК
прийнятих Департаментом актів у жовтні 2020 року

 

№ п/п

Найменування суб’єкта нормо творення Вид розпорядчого документа Дата прийняття акта та його номер Повна назва акта

Короткий зміст акта, що розкриває суть його правового регулювання

1 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації наказ 30.09.2020
№ 41
Про введення з 01.10.2020 в дію штатного розпису Департаменту на 2020 рік Відповідно до затвердженого головою Запорізької обласної державної адміністрації штатного розпису Департаменту на 2020 рік
2 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації наказ 01.10.2020

№ 42

Про затвердження Положення про управління планування заходів цивільного захисту населення і територій та організаційної роботи Керуючись Постанови КМУ від 26.09.2012 №887, «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», Положенням про Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, зі змінами, та у зв’язку зі змінами в організаційно-штатній структурі Департаменту з 01.10.2020
3 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації наказ 01.10.2020

№ 43

Про затвердження Положення про управління організації роботи обласних пунктів управління, оперативно-чергової служби, моніторингу надзвичайних ситуацій та матеріально-технічного забезпечення заходів цивільного захисту Керуючись Постанови КМУ від 26.09.2012 №887, «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», Положенням про Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, зі змінами, та у зв’язку зі змінами в організаційно-штатній структурі Департаменту з 01.10.2020
4 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації наказ 01.10.2020

№ 44

Про затвердження Положення про відділ планування заходів цивільного захисту Керуючись Постанови КМУ від 26.09.2012 №887, «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», Положенням про Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, зі змінами, та у зв’язку зі змінами в організаційно-штатній структурі Департаменту з 01.10.2020
5 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації наказ 01.10.2020

№ 45

Про затвердження Положення про відділ цивільного захисту населення і територій та режимно-секретної роботи Керуючись Постанови КМУ від 26.09.2012 №887, «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», Положенням про Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, зі змінами, та у зв’язку зі змінами в організаційно-штатній структурі Департаменту з 01.10.2020
6 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації наказ 01.10.2020

№ 46

Про затвердження Положення про відділ кадрової, організаційної, юридичної роботи та діловодства Керуючись Постанови КМУ від 26.09.2012 №887, «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», Положенням про Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, зі змінами, та у зв’язку зі змінами в організаційно-штатній структурі Департаменту з 01.10.2020
7 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації наказ 01.10.2020

№ 47

Про затвердження Положення про відділ зв’язку, оповіщення та оперативно-чергової служби пункту управління Керуючись Постанови КМУ від 26.09.2012 №887, «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», Положенням про Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, зі змінами, та у зв’язку зі змінами в організаційно-штатній структурі Департаменту з 01.10.2020
8 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації наказ 01.10.2020

№ 48

Про затвердження Положення про відділ фінансово-матеріального забезпечення заходів цивільного захисту Керуючись Постанови КМУ від 26.09.2012 №887, «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», Положенням про Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, зі змінами, та у зв’язку зі змінами в організаційно-штатній структурі Департаменту з 01.10.2020
9 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації наказ 01.10.2020

№ 49

Про затвердження Положення про відділ моніторингу надзвичайних ситуацій та інформаційно-комп’ютерного забезпечення Керуючись Постанови КМУ від 26.09.2012 №887, «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», Положенням про Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, зі змінами, та у зв’язку зі змінами в організаційно-штатній структурі Департаменту з 01.10.2020
10 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації наказ 12.10.2020

№ 50

Про організацію роботи Департаменту у 2020 році З метою організації робіт щодо забезпечення виконання завдань, викладених у Положенні про Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24.12.2020 №641, зі змінами
11 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації наказ 12.10.2020

№ 51

Про надання права підпису розпорядчих та фінансових документів Департаменту Відповідно до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 №758
12 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації наказ 12.10.2020

№ 52

Про організацію роботи з документами мобілізаційного характеру Департаменту Керуючись Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» розпорядженням голови обласної державної адміністрації щодо організації мобілізаційної підготовки в обласній державній адміністрації та Положенні про Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24.12.2020 №641, зі змінами
13 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації наказ 12.10.2020

№ 53

Про визначення уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у Департаменті Керуючись Законом України «Про запобігання корупції», постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 №706 «Питання запобігання та виявлення корупції»(зі змінами) та з метою координації діяльності, пов’язаної з виявленням та запобіганням корупції у Департаменті
14 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації наказ 15.10.2020

№ 54

Про визначення відповідальної особи за організацію використання кваліфікованих електронних довірчих послуг На виконання п.6 постанови КМУ від 19.09.2018 № 749 «Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності»
15 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації наказ 30.10.2020

№ 55

Про додаткові заходи з протидії поширенню корона вірусу COVID-19 у Департамент Керуючись розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 30.10.2020 № 486 «Про додаткові заходи з протидії поширенню коронавірусу COVID-19 в Запорізькій обласній державній адміністрації»