ПЕРЕЛІК прийнятих Департаментом актів у січні 2021 року

ПЕРЕЛІК
прийнятих Департаментом актів у січні 2021 року

 

№ п/п

Найменування суб’єкта нормо творення Вид розпорядчого документа Дата прийняття акта та його номер Повна назва акта

Короткий зміст акта, що розкриває суть його правового регулювання

1 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ 11.01.2021

№ 1

Про організацію роботи Департаменту у 2021 році З метою організації робіт щодо забезпечення виконання завдань, викладених у Положенні про Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24.12.2020 № 641, зі змінами
2 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ 11.01.2021

№ 2

Про надання права підпису розпорядчих та фінансових документів Департаменту у 2021 році Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» та з метою оперативного розгляду, виконання розпорядчих, фінансових та бухгалтерських документів
3 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ 11.01.2021

№ 3

Про проведення особистого прийому та розгляду письмових звернень громадян у Департаменті у 2021 році На виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», керуючись Порядком розгляду звернень громадян, затвердженого наказом директора Департаменту від 09.11.2015 № 130, зареєстрованого в Головному територіальному управління юстиції у Запорізькій області 16.11.2015 за № 54/1718, та з метою реалізації прав громадян на звернення у Департаменті
4 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ 11.01.2021

№ 4

Про організацію роботи щодо проведення консультацій з громадськістю у 2021 році На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про затвердження участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та виходячи з необхідності ефективного планування роботи Департаменту із взаємодії з громадськістю
5 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ 11.01.2021

№ 5

Про затвердження плану роботи з персоналом на 2021 рік Департаменту Керуючись Законом України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», іншими чинними нормативно-правовими актами з питань державної служби та боротьби з корупцією та відповідно до наказу НАДС від 03.09.2016 № 47 «Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу
6 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ 11.01.2021

№ 6

Про затвердження плану заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» у Департаменті на 2021 рік З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» інших чинними нормативно-правовими актами з питань боротьби з корупцією та активізації й упорядкування роботи щодо упередження та протидії корупції у Департаменті
7 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ 11.01.2021

№ 7

Про визначення уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у Департаменті у 2021 році Керуючись Законом України «Про запобігання корупції», постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»(зі змінами) та з метою координації діяльності, пов’язаної з виявленням та запобіганням корупції у Департаменті
8 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ 11.01.2021

№ 8

Про роботу з документами мобілізаційного характеру у Департаменті у 2021 році Керуючись Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» розпорядженням голови обласної державної адміністрації щодо організації мобілізаційної підготовки в обласній державній адміністрації та Положенні про Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24.12.2020 № 641, зі змінами
9 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ 11.01.2021

№ 9

Про відповідального за ведення військового обліку у Департаменті у 2021 році Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» та з метою якісного ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних у Департаменті
10 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ 11.01.2021

№ 10

Про затвердження плану роботи з ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних на 2021 рік у Департаменті З метою забезпечення виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» та розпоряджень голови обласної державної адміністрації
11 Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Наказ 11.01.2021

№ 11

Про призначення відповідальних осіб Департаменту за організацію

використання електронних довірчих послуг у 2021 році

Відповідно до Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 749