Нормативно-правова база


Конституція України

Кодекс Цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI

Закони України:

 • „Про державний матеріальний резерв”
 • “Про об’єкти підвищеної небезпеки”
 • „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”
 • „Про правовий режим надзвичайного стану”
 • „Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань”
 • „Про страховий фонд документації України”

Укази Президента України:

 • „Про Концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій”
 • „Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру”

Розпорядження Президента України

 • від 14.07.2001 № 190/2001-рп „Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах”

Постанови Кабінету Міністрів України:

 • від 03.08.1998 № 1198 “Про єдину державну систему запобігання  і реагування на надзвичайні ситуації  техногенного та природного характеру”
 • від 24.03.2004 № 368 “Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями”
 • від 26.10.2001 № 1432 “Про порядок проведення евакуації у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру”
 • від 19.08.2002 № 1201 “Про затвердження положення про штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”
 • від 15.02.1999 № 192 “Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку  в надзвичайних ситуаціях”
 • від 29.03.2001 № 308 “Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків”
 • від 04.02.1999 № 140 “Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків”
 • від 05.10.1992 № 562 “Про Порядок відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайних обставин”
 • від 29.03.2002 № 415 “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету”
 • від 16.02.1998 № 174 “Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”
 • від 16.07.2008 № 643 “Про внесення змін до Положення про Державну технічну інспекцію Державного департаменту страхового фонду документації та Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації”
 • від 13.03.2002 № 320 “Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації”
 • від 16.12.1999 № 2303 “Про створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій”
 • від 26.07.2001 № 874 “Про затвердження Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту”
 • від 19.08.2002 № 1200 “Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту”.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації.

Положення про Департамент.